Ghé thăm vẻ đẹp rừng núi dài và hẹp miền Nam Bắc của hòn đảo Đài Loan đang sở hữu phong cảnh núi non hùng vĩ,Lắng nghe tiếng suối chảy, chim hót côn trùng kêu , trải nghiệm vẻ đẹp của phong cảnh núi Đài Loan. Rừng du lịch
Trong cánh đồng đặc trưng với chủ đề về (rừng / rừng tre ) tại các khu rừng, khách có thể thưởng ngoạn phong cảnh rừng, tận hưởng tinh hoa hương sắc của rừng, thưởng ngoạn vẻ đẹp tao nhã của rừng trúc. Trong cánh đồng theo chủ đề rừng, du khách có thể tìm hiểu kiến thức sinh thái về rừng và rừng tre, tìm hiểu về các loài cây và thực vật khác nhau, đồng thời cung cấp các hoạt động trải nghiệm như làm nông nghiệp truyền thống, hái măng, thủ công mỹ nghệ bằng gỗ và tre, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm khác nhau.

Có thể chơi như thế này,Bộ sưu tập tuyến đường

Điện thoại:+886-3-9809619
Địa chỉ:Số 1-58 ngõ Thái Bình xã Đại Đồng huyện Nghi Lan
Điện thoại:+886-2-26720004
Địa chỉ:Số 174 -1 Hữu Mộc Khu Tam Hạp thành phố Tân Bắc
Điện thoại:+886-2-26617358
Địa chỉ:Thôn Tín Hiền khu Ô Lai thành phố Tân Bắc
Điện thoại:+886-3-3821506
Địa chỉ:Số 35 Giai Chí lý Hà Vân khu Phục Hưng thành phố Đào Viên
Điện thoại:+886-37-272917
Địa chỉ:Xã Ngũ Phong huyện Tân Trúc, xã Thái An huyện Miêu Lật
Điện thoại:+886-4-25901020
Địa chỉ:Khu Hòa bình thành phố Đài Trung
Điện thoại:+886-4-25951214
Địa chỉ:Số 200-8 đoạn 1 đường Đông Quan khu Hòa Bình thành phố Đài Trung
Điện thoại:+886-4-25877901
Địa chỉ:Khu Hòa Bình thành phố Đài Trung
Điện thoại:+886-49-2803985
Địa chỉ:Thôn Đại Đồng xã Nhân Ái huyện Nam Đầu (chỗ tiếp giáp giữa huyện Nam Đầu và huyện Hoa Liên)
Điện thoại:+886-49-2974511
Địa chỉ:Số 153 đường Đại An thôn Thân Ái xã Nhân Ái huyện Nam Đầu
Điện thoại:+886-5-2679917
Địa chỉ:Số 59 thôn Trung Chính xã A Li Sơn huyện Gia Nghĩa
Điện thoại:+886-7-6895123
Địa chỉ:Số 78 đoạn Đằng Chi lý Bảo Sơn khu Đào Nguyên thành phố Cao Hùng
Điện thoại:+886-8-8861211
Địa chỉ:Số 201 đường công viên ly Khẩn Đinh thị trấn Hằng Xuân huyện Bình Đông
Điện thoại:+886-8-87013935
Địa chỉ:Số 23 ngõ 2 đường Đan thôn Đan Lộ xã Sư tử huyện Bình Đông
Điện thoại:+886-3-8812377
Địa chỉ:Số 161 đường Quảng Đông thôn Phú Nguyên xã Thụy Tuệ huyện Hoa Liên
Điện thoại:+886-3-8641594
Địa chỉ:Số 65 đường Lâm Viên xã Thọ Phong huyện Hoa Liên
Điện thoại:+886-89-510961
Địa chỉ:số 268 đường Long Tuyền xã Ti Nam huyện Đài Đông
Điện thoại:+886-912-103376
Địa chỉ:Số 7 Hướng Dương Lân 3 thôn Lợi Đạo xã Hải Đoan huyện Đài Đông
Điện thoại:+886-3-9540823
Địa chỉ:Số 118 đường bắc Trung Chính thị trấn La Đông huyện Nghi Lan
Điện thoại:+886-3-3821533
Địa chỉ:Số 35 Giai Chí lý Hà Vân khu Phục Hưng thành phố Đào Viên
Điện thoại:+886-4-25951214
Địa chỉ:Số 200-8 đoạn 1 đường Đông Quan khu Hòa Bình thành phố Đài Trung
Điện thoại:+886-49-2974499
Địa chỉ:Số 153 đường Đại An xã Nhân Ái huyện Nam Đầu
Điện thoại:+886-5-2590211
Địa chỉ: Số 16 Ngũ Hổ Liêu lân 1 thôn Tân Phúc xã Phan Lộ huyện Gia Nghĩa
Điện thoại:+886-8-8701499
Địa chỉ:ố 23 ngõ 2 đường Đan xã Sư Tử huyện Bình Đông
Điện thoại:+886-3-8641594
Địa chỉ:Số 65 đường Lâm Viên xã Thọ Phong huyện Hoa Liên
Điện thoại:+886-089-510961
Địa chỉ:Số 290 đường Long Tuyền Thôn Ôn Tuyền xã Ti Nam huyện Đài Đông
Điện thoại:+886-3-9545114
Địa chỉ:Số 118 đường Bắc Trung Chính thị trấn La Đông huyện Nghi Lan
Điện thoại:+886-4-25774146
Địa chỉ:Số 647 đường Đông quan khu Đông Thế thành phố Đài Trung
Điện thoại:+886-5-2787006
Địa chỉ:Số 4 đường tây Lâm Sâm khu Đông thành phố Gia Nghĩa
Điện thoại:+886-5-2761601
Địa chỉ:Số 1 đường đông Lâm Sâm khu đông thành phố Gia Nghĩa
Điện thoại:+886-3-8751703
Địa chỉ:Số 99 ngõ 99 đường Lâm Sâm lý Sâm Vinh thị trấn Phụng Lâm huyện Hoa Liên
Điện thoại:+886-5-3601801
Địa chỉ:Số 54 Tứ Cổ thôn Ngao Cổ xã Đông Thạch huyện Gia Nghĩa
Điện thoại:+886-8-7813529
Địa chỉ:Số 221 đường Triều Nghĩa thị trấn Triều Châu huyện Bình Đông
Điện thoại:+886-3-8700870#9
Địa chỉ:Số 31 đường Nông Dương xã Quang Phục huyện Hoa Liên
Điện thoại:+886-3-9981060
Địa chỉ:Số 55 đường Trung chính xã Nam Úc huyện Nghi Lan
Điện thoại:+886-3-9224307
Địa chỉ:Số 163 đoạn 1 đường Viên Sơn xã Viên Sơn huyện Nghi Lan
Điện thoại:+886-2-28082995
Địa chỉ: Số 68 đoạn 2 đường đông Trung Chính khu Đạm Thủy thành phố Tân Bắc
Điện thoại:+886-3-3912142
Địa chỉ:Số 207 Ba Lăng khu Phục Hưng thành phố Đào Viên
Điện thoại:+886-37-878851
Địa chỉ:Số 73 đường Trung Chính xã Tam Nghĩa huyện Miêu Lật
Điện thoại:+886-4-8797640
Địa chỉ:Số 20 đoạn 1 đường Viên Tập xã Nhị Thủy huyện Chương Hóa
Điện thoại:+886-5-2679755
Địa chỉ:Thôn 68 thôn Trung Chính xã Ali Sơn huyện Gia Nghĩa
Điện thoại:+886-3-8876631
Địa chỉ: Số 58 đoạn 1 đường Ôn Tuyền xã Thụy Tuệ huyện Hoa Liên
Điện thoại:+886-89-771912
Địa chỉ:Số 35-2 Ôn Tuyền thôn Kim Lôn xã Thái Ma Lý huyện Đài Đông
Scroll to Top