Ong du lịch Tại những cánh đồng đặc trưng với chủ đề về loài ong, ngành cung cấp tour du lịch sinh thái ong, cho du khách tìm hiểu quy trình nuôi ong, thu hái, đồng thời trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của những người nuôi ong trong một ngày.
Tại những cánh đồng đặc trưng với chủ đề về loài ong, ngành cung cấp tour du lịch sinh thái ong, cho du khách tìm hiểu quy trình nuôi ong, thu hái, chế biến và bảo quản các sản phẩm từ ong. Các hoạt động trải nghiệm DIY cũng được cung cấp tại khu vực, kết hợp với nhân viên hướng dẫn thuyết minh chuyên nghiệp, bạn có thể đích thân trải nghiệm niềm vui thu hoạch mật hoa và phấn hoa, đồng thời trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của những người nuôi ong trong một ngày.

Có thể chơi như thế này,Bộ sưu tập tuyến đường

Điện thoại:+886-932-088-992
Địa chỉ:Số 107-7 đường Tân Nam thôn Tân Nam xã Tráng Vi huyện Nghi lan
Scroll to Top