Giới thiệu về Hiệp hội

VỀ HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP GIẢI TRÍ ĐÀI LOAN

Hiệp hội Phát triển Nông nghiệp Giải trí Đài Loan là một tổ chức phi lợi nhuận do doànd thể nhân dân thiết lập vào năm 1998. Hiệp hội này nhằm hỗ trợ nâng cao nông nghiệp và phát triển ngành nông nghiệp giải trí cũng như mục tiêu xây dựng một vùng nông thôn ấm no hạnh phúc. Hiệp hội này hoạt động như một cầu nối giữa học viện, chính phủ và ngành công nghiệp và đảm trách với sứ mệnh là phát triển nông nghiệp giải trí, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp mà còn gánh vác trách nhiệm giáo dục xã hội và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo sự an sinh xã hội nông thôn, sự phát triển bền vững của khu vực nông thôn và tạo ra giá trị xã hội lớn hơn. Thông qua hiệp hội, chúng tôi sẽ lưu giữ những giá trị của nông thôn, chia sẻ kiến thức và kế thừa năng lượng hạnh phúc. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một nền nông nghiệp của Đài Loan phù hợp với ngành du lịch về cả không gian và sinh hoạt hoạt động du lịch, để thu hút những lớp trẻ có thể trở về quê hương lập nghiệp, nông dân có thể tìm lại giá trị của mình và văn hóa nông thôn có thể được tiếp nối. Tất cả đều có thể “Hưởng thu an nhàn, cảm nhận được hạnh phúc”.

Nhóm điều hành

Hiệp hội phát triển Nông nghiệp Giải Trí Đài Loan lấy hội đồng thành viên làm cơ quan tối cao, thành lập hội đồng làm đơn vị ra quyết định, thành lập ban giám sát làm đơn vị giám sát, thành lập ban thư ký làm đơn vị điều hành. Nhiệm vụ của nó là cải thiện chất lượng dịch vụ, xây dựng hương vị văn hoá và xây dựng giá trị thương hiệu. Ban Bí Thư đẩy mạnh phong trào ba yếu tố ( chất lượng , hương vị , thương hiệu ) nhằm thực hiện giá trị bốn đời của sản xuất nông nghiệp nông nhàn, đời sống, sinh thái và cuộc sống. Thiết lập bộ phận như sau:

Bộ phận hội nhập:kết nối các tổ chức phi lợi nhuận về nông nghiệp và nông nghiệp giải trí, thành lập nhóm Line, FB , www. Taiwanfarm.org.tw, như một. nền tảng để trao đổi kiến thức nông nghiệp giải trí và kế thừa kinh nghiệm.

Bộ phận phát triển nguồn nhân lực:Thành lập Trường Cao Đẳng Nông nghiệp Giải Trí Đài Loan, thúc đẩy hệ thống đào tạo các chức năng nông nghiệp giải trí và ươm mầm tài năng quản lý.

Bộ phận chứng nhận đặc sản:Đẩy mạnh chứng nhận các điểm du lịch nông nghiệp đặc trưng, xây dựng thương hiệu nông sản giải trí chất lượng cao, ổn định.

Bộ Du lịch Nông Nghiệp:Tích hợp các sản phẩm du lịch nông nghiệp giải trí quốc gia để thiết lập nền tảng thương mại điện tử Siêu Thị Du Lịch Nông nghiệp www. Taiwanfarm.com.tw.

Bộ phận tiếp thị Quốc Tế:khai thác thị trường du lịch quốc tế, và ( Xây dựng Đài Loan và thị trường toàn cầu) từ quan điểm bản địa hoá toàn cầu.

Scroll to Top